O víkendu u nás proběhlo školení trenérů

25.06.2017 19:08
Ve dnech 23.-25.6.2017 se v herně oddílu stolního tenisu TJ Sokol Děhylov konalo školení trenérů stolního tenisu - licence C a D. Bylo nám velkou ctí mít možnost pořádat toto školení a touto cestou bychom chtěli ještě jednou poděkovat Moravskoslezskému svazu stolního tenisu za důvěru a možnost toto školení pořádat.
 
Celé školení probíhalo pod vedením trenérů Petra Synka a Dany Harvánkové (oba TJ Sokol Děhylov, licence B). Dalšími školiteli byli MUDr. Vladimír Mach (zdravověda) a Marek Klásek (technika úderů, dlouholetý reprezentant ČR a současný reprezentační trenér juniorů ČR). Školení bylo vedeno zábavnou formou s využitím osobních zkušeností trenérů, zapojena byla také mládež z našeho oddílu, z oddílů KST Darkovice a TJ Sokol Chvalíkovice, která vytvořila vzorové tréninkové skupiny, na kterých probíhaly praktické ukázky skladby tréninkové jednotky, úderů, využití zásobníků aj. Do názorných ukázek příjmu a celkové hry byla zapojena také jedna z účastnic školení, vynikající hráčka Tamara Tomanová (reprezentantka ČR), která nejednou přispěla do diskuze svými radami a zkušenostmi. I jí patří velký dík za spolupráci. V neděli 25.06.2017 probíhala ukázka obranné hry v podání našeho hráče Lukáše Slavíka, který se nechal narychlo vytáhnout z postele a ochotně přijel :-) Poděkování patří také Okresnímu svazu stolního tenisu v Opavě, který hradí veškeré náklady za školení pro nové trenéry z oddílů z okresu Opava a obci Děhylov, která na celou dobu školení poskytla zdarma kulturní dům. Na závěr, ale hlavně a především, bychom chtěli poděkovat našim trenérům Petrovi a Daně za výborné, zajímavé a velmi přínosné školení, které uskutečnili ve svém volnu zcela bez nároku na odměnu.
 
Stručný výčet oblastí, které byly školeny: základy zdravovědy, technika základních úderů, struktura tréninkové jednotky, základy pohybové techniky, nácvik úderů, příjem podání a jeho varianty, všeobecná tělesná příprava a její složky, taktika a psychologie v oblasti stolního tenisu, kompenzační cvičení, využití zásobníků, robotů a sparingpartnerů, struktura, skladba a názorná ukázka tréninkové jednotky se zapojením nejmladšího žactva TJ Sokol Děhylov, KST Darkovice a TJ Sokol Chvalíkovice.