Změna fotky v registru

05.06.2021 17:02
Výměna fotografií v registru 
V termínu od 01.06.2021 do 15.06.2021 je možno zasílat Karlovi Synkovi na e-mail karel.synek@gmail.com aktuální fotografie k výměně v registru ČAST. Platnost fotografií je vždy 5 let. Hráčkám/hráčům, kterým letos měla končit platnost fotografie, byla platnost prodloužena rozhodnutím VV ČAST o 1 rok, tj. do 30.06.2022. Výměna fotografie je vždy v červnu zdarma, v ostatních měsících za poplatek. Zasílání fotografií je omezeno do15.06.2021 s ohledem na další administrativní kroky. 
 
Pokud by si přesto přál některý z hráčů/zákonných zástupců dětí vyměnit fotografii, prosím o zaslání fotky a adresy trvalého pobytu do 15.06.2021. Následně budou zadány obnovy registrací s novými fotkami. Po 20.06.2021 je již nutno vytvořit evidenční seznam, zadat platbu a učinit další administrativní kroky.