3.května v 18:30 se koná Valná hromada TJ Sokola Děhylov

19.04.2017 18:30

Zveme Vás na valnou hromadu TJ Sokol Děhylov, která se koná

ve středu 3.5.2017 v 18:30 na hřišti TJ Sokol.

Program:

1. Zahájení

2. Zpráva o činnosti TJ Sokol Děhylov v roce 2016

3, Zpráva o hospodaření v roce 2016

4. Návrh plánu činnosti na rok 2017

5. Návrh rozpočtu na rok 2017

6. Zpráva o činnosti stolního tenisu

7. Diskuse

8. Návrh usnesení

9. Výběr členských příspěvků na rok 207

10. Závěr